ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่ : +66 2631 4400

บทความ

การเลือกขนาดสกรูให้เหมาะสมกับการใช้งาน

สกรู มีหลากหลายชนิดและรูปแบบให้เลือกใช้งานตามลักษณะของงานและความเหมาะสม

สิ่งสำคัญและหน้าที่ของ น๊อตสกรู

น๊อตสกรู เป็นวัสดุที่สำคัญสำหรับการยึดหรือเหนี่ยวรั้งงานทั้งสองชิ้นให้ติดกัน

สกรูน็อต และ น็อต ต่างกันอย่างไร และใช้งานอย่างไร

สกรู และน๊อต มีให้เลือกหลากหลายชนิดตามการใช้งาน เช่น งานด้านอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นต้น

จำหน่ายอุปกรณ์ เครื่องมือช่างคุณภาพดี

เครื่องมือช่างเป็นสิ่งจำที่ใช้ในการซ่อมแซม สร้าง และดัดแปลงเกี่ยวกับงานช่างทุกประเภท